شهربازی من


از آنجایی که این بازی بر پایه قوانین راهنمایی و رانندگی بنا شده است بچه ها حین بازی با شهربازی من با این قوانین آشنا می شوند همچنین رعایت کردن و احترام گذاشتن به آن را آموزش میبینند.

۲۹۷,۵۰۰ ریال ۳۵۰,۰۰۰ ریال