ارزش های زندگی

آموزش ارزش های زندگی به کودک

امنیت دادن به کودک

پدر و مادر مسئول امنیت کودک خود هسنتد.

تاثیر بازی های آموزشی برای کودکان

بازی های آموزشی مناسب ترین راه برای آموزش دادن به کودکان است

توجه به حریم کودک

حریم کودکان را بشناسیم و به قلمروی آنها احترام بگذاریم

چگونه عزت نفس کودکان را بالا ببریم

رهنمودهای فهرست وار برای مربیان، معلمان، والدین و دست اندرکاران تعلیم و تربیت، به منظور بالا بردن عزت نفس کودکان و نوجوانان اراده می گردد

چطور از کودک خود نابغه بسازیم؟

روان‌شناسان کودک و کارشناسان آموزشی عقیده دارند که یکی از مهم‌ترین عوامل برتری یک کودک نسبت به هم سن و سال‌های خود، مراقبت والدینی است که می‌دانند ..

افزایش هوش کودک با بازی‌های مناسب

دو نوع هوش داریم. هوش هیجانی که عامل افزایش دهنده آن تجربه است و دیگری هوش شناختی که یک هوش ارثی می‌باشد.